όγκοι θωρακικού τοιχώματος

Τι είναι οι Όγκοι Θωρακικού Τοιχώματος

Οι όγκοι θωρακικού τοιχώματος διακρίνονται σε καλοήθεις και κακοήθεις. Οι κακοήθεις όγκοι απαιτούν θωρακοχειρουργική παρέμβαση, ενώ η παρέμβαση στους καλοήθεις όγκους γίνεται κατόπιν συγκεκριμένων ενδείξεων.

Οι όγκοι θωρακικού τοιχώματος χωρίζονται σε καλοήθεις και κακοήθεις. Οι καλοήθεις όγκοι αποτελούν το 5% όλων των θωρακικών όγκων. Οι πιο συνήθεις καλοήθεις όγκοι είναι:

  • Οστεοχόνδρωμα
  • Χόνδρωμα
  • Ινώδης Δυσπλασία

Κακοήθεις Όγκοι Θωρακικού Τοιχώματος

Οι κακοήθεις όγκοι του θωρακικού τοιχώματος είναι πολλαπλοί. Πάνω από τους μισούς είναι μεταστάσεις ή και τοπικές εισβολές από καρκίνους σε κοντινά όργανα (μαστός, πνεύμονας, υπεζωκότας, μεσοθωράκιο). Οι πιο κοινοί κακοήθεις πρωτοπαθείς όγκοι είναι τα σαρκώματα. Το 45% εξ’ αυτών προέρχεται από τα μαλακά μόρια και το 55% από τα οστά και τους χόνδρους.

Οποιαδήποτε μάζα στο θωρακικό τοίχωμα, πρέπει να εκτιμηθεί από εμάς, καθώς επίσης πρέπει να γίνουν οι κατάλληλες εξετάσεις, όπως αξονική θώρακος, μαγνητική θώρακος και εν συνεχεία βιοψία για ιστολογική ταυτοποίηση.

Οι περισσότεροι χρήζουν χειρουργικής παρέμβασης, ενώ σε κάποιους πολύ επιθετικούς όγκους χρειάζεται και συμπληρωματική χημειοθεραπεία ή/και ακτινοβολία

Tip: Ενημερωθείτε για τον Πνεύμοθώρακα.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Λεώφ.Κηφισίας 56 & Δελφών , Μαρούσι 15125

info@vats.gr

Δευτέρα - Παρασκευή
08:00 - 20:00