τραύμα θώρακος

Τι είναι το Τραύμα Θώρακος;

Η άμεση θωρακοχειρουργική εκτίμηση και παρέμβαση, επιβάλλονται στο τραύμα θώρακος, καθώς οι επιπτώσεις στην αναπνοή και τη συστηματική κυκλοφορία είναι δυνητικά επικίνδυνες για τη ζωή.

Το τραύμα θώρακος είναι εξαιρετικά σημαντικό να εκτιμηθεί από την πρώτη στιγμή, από έμπειρο θωρακοχειρουργό. To τραύμα είναι το πρώτο αίτιο θανάτου παγκοσμίως.

Η θνητότητα στο θωρακικό τραύμα είναι η δεύτερη υψηλότερη, μετά από τις κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, καταδεικνύοντας έτσι τη σοβαρότητα της έγκαιρης θωρακοχειρουργικής παρέμβασης.

Η παρέμβαση αυτή μπορεί να είναι μικρή, π.χ. επί μετατραυματικού πνευμοθώρακα, αιμοθώρακα. Μέχρι και πολύ μεγάλη, επί ρήξης πνεύμονος, τρώσης καρδίας και μεγάλων αγγείων, και πολλαπλών καταγμάτων του οστέινου θώρακα.

Τεχνική Uniportal VATS – Τραύμα Θώρακος

Σε όλες τις περιπτώσεις η εμπειρία τις ομάδας μας, μας έχει διδάξει, ότι η προτιμότερη τεχνική προκειμένου να προσεγγίσουμε οποιοδήποτε πρόβλημα στο θώρακα είναι η Uniportal VATS.

Με αυτόν τον τρόπο έχουν αντιμετωπιστεί τα πλέον σύμπλοκα περιστατικά (μαζικές αιμορραγίες, ασταθής θώρακας λόγω πολλαπλών καταγμάτων κ.λπ.) με επιτυχία.

Tip: Ενημερωθείτε για τον Καρκίνο του Πνεύμονα.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Λεώφ.Κηφισίας 56 & Δελφών , Μαρούσι 15125

info@vats.gr

Δευτέρα - Παρασκευή
08:00 - 20:00

FOLLOW US