πνευμοθώρακας

Τι είναι ο Πνευμοθώρακας;

Πνευμοθώρακας ονομάζεται η μη φυσιολογική κατάσταση, όπου συσσωρεύεται αέρας στον πλευριτικό χώρο μεταξύ θωρακικού τοιχώματος και πνεύμονος. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν θωρακικό πόνο και δύσπνοια. Η θωρακοχειρουργική παρέμβαση ενδείκνυται αναλόγως της περίπτωσης.

Πρόκειται για  την παρουσία αέρα μεταξύ του πνεύμονος και του θωρακικού τοιχώματος. Το πιο κοινό αίτιο πρόκλησής του, είναι η τρώση του θωρακικού τοιχώματος, ή του πνεύμονος, λόγω τραύματος/ κάκωσης, ή εξαιτίας κάποιας ιατρικής πράξης.

Ωστόσο, μπορεί να προκληθεί και από κάποια υποκείμενη νόσο του πνεύμονος (αυτόματος πνευμοθώρακας από ρήξη αερώδους κύστεως), συχνότερα σε νεαρούς άνδρες. Ο αυτόματος πνευμοθώρακας μπορεί να προκληθεί χωρίς να είναι εμφανές το αίτιο.

Τα συμπτώματα εξαρτώνται από το μέγεθος του. Επίσης και από το αν ο αέρας, που βρίσκεται στον υπεζωκότα, είναι υψηλής τάσεως. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν δύσπνοια, ξαφνικό και οξύ θωρακικό πόνο, πτώση της αρτηριακής πίεσης και αδύναμο, αλλά ταχύ σφυγμό.

Πώς θεραπεύεται ο πνευμοθώρακας;

Ο μικρός πνευμοθώρακας ενδέχεται να μην περιλαμβάνει περαιτέρω θεραπεία, από αυτήν του κλινοστατισμού και της οξυγονοθεραπείας.

Ο μεγάλος, ειδικά αν συνοδεύεται από δύσπνοια, μπορεί να θεραπευθεί με αναρρόφηση του αέρα με βελόνα, τοποθέτηση σωλήνα στο θώρακα για παροχέτευση του αέρα, ή χειρουργικά (ειδικά όταν είναι απαραίτητο να προληφθεί η επαναδημιουργία του πνευμοθώρακα).

Η χειρουργική παρέμβαση γίνεται μετά από δεύτερο επεισόδιο πνευμοθώρακα. Περιλαμβάνει την αποφλοίωση της μεμβράνης, που περιβάλλει τον πνεύμονα και λέγεται τοιχωματικός υπεζωκότας, ή σε πρώτο επεισόδιο πνευμοθώρακα, όταν συνυπάρχουν αερώδεις κύστεις.

Tip:  Ενημερωθείτε σχετικά με τους “Όζους των Πνευμόνων”

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Λεώφ.Κηφισίας 56 & Δελφών , Μαρούσι 15125

info@vats.gr

Δευτέρα - Παρασκευή
08:00 - 20:00

FOLLOW US