ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

θωρακοχειρουργικές παθήσεις

Στην ενότητα αυτήν αναλύεται η θωρακοχειρουργική ένδειξη και αντιμετώπιση παθήσεων, όπως η εμφυσηματικός πνεύμονας, ο όγκος οισοφάγου, μεσοθωρακίου και υπεζωκότα.

1. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΜΦΥΣΗΜΑΤΟΣ (LVRS)

Τι είναι LVRS (Lung Volume Reduction Surgery) – χειρουργική μείωση όγκου πνεύμονος;

Η LVRS είναι μια χειρουργική διαδικασία προκειμένου να αφαιρέσουμε παθολογικό εμφυσηματικό πνευμονικό παρέγχυμα. Η διαδικασία αυτή μειώνει τον όγκο του υπερδιογκωμένου, από το εμφύσημα, πνεύμονος και καταργεί τις μη λειτουργικές εκείνες περιοχές, δίνοντας έτσι μια καινούργια και λειτουργική μορφή στον πνεύμονα. Η LVRS απευθύνεται σε ασθενείς με σοβαρό εμφύσημα, μια κοινή κατηγορία της ΧΑΠ (Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας), με σοβαρή δύσπνοια, λόγω παγίδευσης του αέρα (ο αέρας μπορεί να εισέλθει, αλλά δεν μπορεί να εξέλθει, λόγω της υπερδιόγκωσης του εμφυσήματος και τελικά παγίδευσής του).

Ποιος είναι υποψήφιος για LVRS;

Η LVRS έχει αποδειχθεί αποτελεσματικότατη και σωτήρια σε εμφυσηματικούς ασθενείς, αυξάνοντας την ικανότητα της αναπνοής και την ποιότητα ζωής τους. Παρόλα αυτά υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια επιλογής των κατάλληλων ασθενών, τα οποία χωρίζονται σε υποκατηγορίες.

 • Group 1: Ασθενείς με περισσότερο εμφύσημα άνω λοβών πνεύμονος και μικρή ικανότητα άσκησης. Αυτοί οι ασθενείς έχουν καλύτερες πιθανότητες να ζήσουν περισσότερο και επωφελούνται περισσότερο μετά από LVRS.
 • Group 2: Ασθενείς με περισσότερο εμφύσημα άνω λοβών πνεύμονος και υψηλή ικανότητα άσκησης. Παρομοίως, αυτοί οι ασθενείς είναι πιθανότερο να έχουν καλύτερη αναπνευστική λειτουργία, μετά από LVRS, παρά με φαρμακευτική αγωγή.
 • Group 3: Ασθενείς με διάχυτο εμφύσημα και χαμηλή ικανότητα άσκησης. Η επιβίωση των ασθενών αυτών είναι ίδια, είτε με LVRS, είτε με φαρμακευτική αγωγή.
 • Group 4: Ασθενείς με διάχυτο εμφύσημα και υψηλή ικανότητα άσκησης. Οι ασθενείς αυτοί έχουν χειρότερα αποτελέσματα μετά από LVRS, παρά με φαρμακευτική αγωγή.

Είναι προφανές λοιπόν ότι οι ασθενείς με τα καλύτερα αποτελέσματα, είναι οι ασθενείς της πρώτης ομάδας. Η ομάδα μας διαθέτει πεπειραμένους πνευμονολόγους, με τους οποίους συνεργαζόμαστε και με αυστηρά κριτήρια επιλέγουμε ασθενείς, που θα έχουν τα καλύτερα αποτελέσματα μετά το χειρουργείο.

Ποιες εξετάσεις χρειάζονται να γίνουν;

Για να κρίνουμε ποιος ασθενής είναι υποψήφιος για LVRS, πραγματοποιούνται οι ακόλουθες εξετάσεις.

 • Ακτινογραφία θώρακος
 • Σπιρομέτρηση
 • Αέρια αίματος
 • Ηλεκτροκαρδιογράφημα
 • Αξονική θώρακος υψηλής ανάλυσης
 • Βάδισμα 6 λεπτών
 • Καρδιοαναπνευστική Δοκιμασία Κοπώσεως
 • Ηλεκτροκαρδιογραφική Δοκιμασίας Κοπώσεως

Πως γίνεται η LVRS;

Το χειρουργείο πραγματοποιείται μέσω μιας μικρής τομής περίπου 3cm, με Uniportal VATS, και μπορεί να γίνει, είτε στον έναν πνεύμονα, είτε και στους 2 πνεύμονες ταυτόχρονα.

Πόσος είναι ο χρόνος νοσηλείας μετά από LVRS;

Ο χρόνος νοσηλείας μετά από LVRS είναι 5 ως 7 ημέρες.

2. ΟΓΚΟΙ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ – Θωρακοχειρουργικές Παθήσεις

Ποιοι είναι οι όγκοι του οισοφάγου;

Οι όγκοι του οισοφάγου χωρίζονται σε καλοήθεις και κακοήθεις. Ελάχιστοι από τους καλοήθεις όγκους οισοφάγου χρήζουν χειρουργικής παρέμβασης. Αντίθετα όλοι οι κακοήθεις όγκοι του οισοφάγου, χρήζουν χειρουργικής παρέμβασης. Ο καρκίνος του οισοφάγου μπορεί να ξεκινήσει σε οποιοδήποτε σημείο, καθ΄ όλο το μήκος του. Είναι το 6ο πιο συχνό αίτιο θανάτου από καρκίνο παγκοσμίως. Το κάπνισμα και το αλκοόλ, όπως και οι διατροφικές συνήθειες, ενοχοποιούνται σε μεγάλο βαθμό για την ανάπτυξη καρκίνου του οισοφάγου.

Ποια είναι τα συμπτώματα;

 • Δυσκολία στην κατάποση – δυσφαγία
 • Απώλεια βάρους χωρίς προσπάθεια
 • Πόνος στο στήθος, αίσθημα βάρους, πίεσης, καύσου
 • Επιδείνωση συμπτωμάτων αναγωγής
 • Επίμονος βήχας ή αλλαγή στη φωνή

Πότε πρέπει να μας επισκεφθείτε;

Αν έχετε διαγνωσθεί με οισοφάγο Barrett πρέπει να βρίσκεστε σε τακτική παρακολούθηση. Αν επίσης υπάρχει εύρημα σε αξονική θώρακος, ή σε γαστροσκόπηση, είναι σημαντικό να έχετε μια θωρακοχειρουργική εκτίμηση.

Ποιοι είναι οι τύποι καρκίνου του οισοφάγου;

Ο πιο συχνός τύπος είναι το αδενοκαρκίνωμα.

 • Πλακώδες καρκίνωμα: πιο συχνό στο άνω και μέσω τμήμα
 • Άλλοι σπάνιοι τύποι (μικροκυτταρικό, σάρκωμα, λέμφωμα, μελάνωμα, χοριοκαρκίνωμα)

Πως αντιμετωπίζονται;

Η χειρουργική του οισοφάγου αναλόγως της θέσης του όγκου γίνεται, είτε θωρακοσκοπικά, με Uniportal VATS, είτε με την ανοικτή μέθοδο.

3. ΟΓΚΟΙ ΜΕΣΟΘΩΡΑΚΙΟΥ – Θωρακοχειρουργικές Παθήσεις

Τι είναι οι όγκοι μεσοθωρακίου;

Οι όγκοι μεσοθωρακίου χωρίζονται σε καλοήθεις και κακοήθεις. Βρίσκονται στην περιοχή που χωρίζεται ο θώρακας από τους πνεύμονες, η οποία ονομάζεται μεσοθωράκιο. Συγκεκριμένα το μεσοθωράκιο βρίσκεται πίσω από το στέρνο (πρόσθιο μεσοθωράκιο), ανάμεσα στους πνεύμονες (μέσο μεσοθωράκιο) και πίσω από την σπονδυλική στήλη (οπίσθιο μεσοθωράκιο). Το μεσοθωράκιο περιλαμβάνει την καρδία, την αορτή, τον οισοφάγο, τον θύμο αδένα και την τραχεία.

Είναι σπάνιοι οι όγκοι μεσοθωρακίου;

Οι όγκοι μεσοθωρακίου είναι σπάνιοι και πιο συνήθεις σε ηλικίες 30 – 50 ετών, παρόλα αυτά μπορούν να αναπτυχθούν σε οποιαδήποτε ηλικία και από οποιονδήποτε ιστό, από τα όργανα που προαναφέραμε. Στους ενήλικες οι περισσότεροι όγκοι μεσοθωρακίου αφορούν το πρόσθιο μεσοθωράκιο και είναι γενικότερα κακοήθεις, είτε λεμφώματα, είτε θυμώματα.

Είναι σοβαροί οι όγκοι μεσοθωρακίου;

Λόγω της θέσης τους οι όγκοι μεσοθωρακίου, τόσο οι καλοήθεις όσο και οι κακοήθεις, μπορούν να δημιουργήσουν σοβαρές επιπλοκές στα παρακείμενα όργανα, όπως περικάρδιο, καρδία, αορτή και μεγάλα αγγεία. Οι όγκοι οπισθίου μεσοθωρακίου, μπορούν να προκαλέσουν συμπίεση στο νωτιαίο μυελό.

Τι πρέπει να γίνει;

Σε όλες τις περιπτώσεις χρειάζεται εκτίμηση από την ομάδα μας, προκειμένου να διαγνώσουμε αρχικά, και εν συνεχεία να αντιμετωπίσουμε το αίτιο που προκάλεσε τον όγκο μεσοθωρακίου. Σε περίπτωση χειρουργείου και αναλόγως της θέσης του όγκου μεσοθωρακίου, η αφαίρεση γίνεται, είτε θωρακοσκοπικά με Uniportal VATS, είτε με την ανοικτή μέθοδο.

4. ΟΓΚΟΙ ΥΠΕΖΩΚΟΤΑ

Τι είναι οι όγκοι υπεζωκότα;

Οι όγκοι υπεζωκότα βρίσκονται στη μεμβράνη, που καλύπτει τον πνεύμονα, και χωρίζει τον πνεύμονα από το θωρακικό τοίχωμα. Οι πιο συνηθισμένοι είναι μεταστατικής φύσεως και κακοήθεις, με ταχεία και δυσμενή εξέλιξη. Με εξαίρεση τον ινώδη όγκο (LFTP – Localized Fibrous Tumor of the Pleural), μια επίσης επιθετική μορφή του καρκίνου του υπεζωκότα είναι το μεσοθηλίωμα.

Πως αντιμετωπίζονται οι όγκοι του υπεζωκότα; | Θωρακοχειρουργικές Παθήσεις

Με εξαίρεση τον ινώδη όγκο, που η χειρουργική του αντιμετώπιση είναι σχετικά απλή, το μεσοθηλίωμα, εφ’ όσον έχει χειρουργική ένδειξη, χρήζει ριζικής αντιμετώπισης. Πραγματοποιείται ένα μεγάλο ανοικτό χειρουργείο, το οποίο περιλαμβάνει εξωυπεζωκοτική πνευμονεκτομή, εκτομή του περικαρδίου, του συστοίχου ημιδιαφράγματος και πλήρη λεμφαδενικό καθαρισμό.

Tip: Ενημερωθείτε για τον Καρκίνο του Πνεύμονα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Λεώφ.Κηφισίας 56 & Δελφών , Μαρούσι 15125

info@vats.gr

Δευτέρα - Παρασκευή
08:00 - 20:00

FOLLOW US