Αναισθησία και θωρακοχειρουργικές επεμβάσεις

Μία από τις βασικότερες ανησυχίες του ασθενή, που πρόκειται να υποβληθεί σε χειρουργική
επέμβαση, αφορά τη χορήγηση αναισθησίας.

Τι είναι όμως αναισθησία

Υπάρχουν διάφορα είδη αναισθησίας. Υπάρχει η γενική αναισθησία, η μερική αναισθησία – καταστολή , η επισκληρίδιος και η νωτιαία αναισθησία και οι αποκλεισμοί των νευρικών
πλεγμάτων και των περιφερικών νεύρων.

Σε τι συνίσταται η γενική αναισθησία;

Η γενική αναισθησία συνίσταται σε απώλεια της συνείδησης μέσωτης χορήγησης υπνωτικών φαρμάκων, στην αντιμετώπιση του διεγχειρητικού πόνου με τη χορήγηση οπιούχων αναλγητικών και στην εξασφάλιση μυοχάλασης με τη χορήγηση μυοχαλαρωτικών φαρμάκων.
Κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης, ο αναισθησιολόγος αντιμετωπίζει κάθε διακύμανση των φυσιολογικών παραμέτρων (ταχυκρδία- βραδυκαρδία, αρρυθμίες, υπέρταση-υπόταση κλπ) με τη χορήγηση των κατάλληλων φαρμάκων.

Τι είναι η μερική αναισθησία- καταστολή ;

Στη μερική αναισθησία, με τη χορήγηση ηρεμιστικών και αναλγητικών φαρμάκων, καταστέλλουμε το επίπεδο συνείδησης ενώδιατηρούμε την αναπνοή του ασθενή  Τι είναι η νωτιαία αναισθησία και τι η επισκληρίδιος αναλγησία;

Στη νωτιαία αναισθησία χορηγείται τοπικό αναισθητικό στην οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης εντός του εγκεφαλονωτιαίου υγρού , με αποτέλεσμα την ταχεία αναισθητοποίηση και πλήρη αναλγησία του κατώτερου τμήματος του σώματος. Στην επισκληρίδιο αναλγησία, η χορήγηση του τοπικού αναλγητικού γίνεται στη θωρακική ή στην οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης στον επισκληρίδιο χώρο. Καθίσταται έτσι εφικτή η βαθμιαία αναισθητοποίηση των νεύρων που εκινούν από το νωτιαίο μυελό εξασφαλίζοντας αναλγησία στο θώρακα ή στο κατώτερο τμήμα του σώματος.

Αποκλεισμοί νευρικών πλεγμάτων και περιφερικών νεύρων

Με την έγχυση τοπικού αναλγητικού φαρμάκου είναι δυνατός ο αποκλεισμός ενός νευρικού πλέγματος όπως το βραχιόνιο πλέγμα ή ενός περιφερικού νεύρου όπως το μηριαίο εξασφαλίζοντας αναλγησία σε ένα περιορισμένο τμήμα του σώματος του ασθενή.
Επιλογή αναισθητικής τεχνικής για θωρακοχειρουργικές επεμβάσεις Οι επεμβάσεις στο θώρακα παρουσιάζουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που απαιτούν εξειδικευμένη αναισθησιολογική αντιμετώπιση.
Οι πιο σημαντικές επεμβάσεις στο θώρακα , όπως η εκτομή μέρους ή ολοκλήρου του πνεύμονος, απαιτεί γενική αναισθησία και επιλεκτικό αερισμό του ενός πνεύμονος. Αυτό επιτυγχάνεται με
τη χρήση κυρίως ενός διπλού ενδοτραχειακού σωλήνα που επιτρέπει τον αερισμό και των δύο η του ενός πνεύμονα.

Δίνεται έτσι η δυνατότητα στο χειρουργό να χειρουργήσει τον πάσχοντα πνεύμονα χωρίς αυτός να αερίζεται, διευκολύνοντας έτσι στο μέγιστο βαθμό τη χειρουργική προσπέλαση.

Χάρις στη πρόοδο της τεχνολογίας , είναι δυνατή η χειρουργική προσπέλαση να γίνει μόνο από μία οπή στο θωρακικό τοίχωμα . Αυτή η ελάχιστη χειρουργική προσπέλαση είναι εφικτή με συνδυασμό διήθησης του τραύματος με τοπικό αναλγητικό και με καταστολή ή και μερική αναισθησία με διατήρηση της αναπνοής του ασθενή , επιτρέποντας έτσι και τη γρηγορότερη κινητοποίηση του ασθενή.
Περιεγχειρητικός πόνος και επέμβαση στο θώρακα Οι θωρακοχειρουργικές επεμβάσεις , λόγωτης νεύρωσης αλλά και της κινητικότητας του θωρακικού τοιχώματος με τις αναπνευστικές κινήσεις, θεωρούνται από τις επώδυνες χειρουργικές επεμβάσεις.
Η αντιμετώπιση του πόνου αρχίζει με τη χορήγηση ειδικών αναλγητικών φαρμάκων με τη προνάρκωση. Συνεχίζεται στη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης με τη χορήγηση οποιύχων αναλγητικών. Στην άμεση μετεγχειρητική περίοδο η αντιμετώπιση του πόνου εξασφαλίζεται με τη συνεχή χορήγηση οπιούχου αναλγητικού ενδοφλεβίως με τη χρήση αντλίας πόνου.

Με την ηλεκτρονική αντλία πόνου παρέχεται η δυνατότητα στον ασθενή εκτός από τη συνεχή χορήγηση να απαιτήσει από την αντλία επιπλέον δόση αναλγητικού εξατομικεύοντας έτσι τη δοσολογία του φαρμάκου ανάλογα με τις ανάγκες του.
Η ενδοφλέβια χορήγηση αναλγητικού παράγοντα είναι αποτελεσματική για την αντιμετώπιση του οξέος μετεγχειρητικού πόνου εν ηρεμία αλλά όχι τόσο αποτελεσματική για την αντιμετώπιση του δυνητικού πόνου της κίνησης του ασθενή με το βήχα ή την αναπνευστική φυσιοθεραπεία. Τον εν λόγωπόνο τον αντιμετωπίζει επιτυχώς η επισκληρίδιος αναλγησία. Πριν την εισαγωγή στην γενική αναισθησία, εισάγεται ένας επισκληρίδιος καθετήρας στη θωρακική μοίρα της σπονδυλικής στήλης.

Χορηγείται επομένως τοπικό αναλγητικό πριν τη χειρουργική τομή και καθόλη τη διάρκεια της επέμβασης. Με τη χρήση δε αντλίας πόνου στην άμεση μετεγχειρητική περίοδο δινεται η δυνατότητα εξατομίκευσης της δοσολογίας τόσο για το πόνο εν ηρεμία όσο και εν κινήσει.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Λεώφ.Κηφισίας 56 & Δελφών , Μαρούσι 15125

info@vats.gr

Δευτέρα - Παρασκευή
08:00 - 20:00