θωρακοσκοπικη
χειρουργικη

Kαλώς ορίσατε στην ιστοσελίδα μας vats.gr. Εδώ μπορείτε να γνωρίσετε αναλυτικά τον ιατρό και τις υπηρεσίες μας!

Λεωνίδας Παπασταύρου

M.D, FETCS, FEBTS Χειρουργός Θώρακος

Fellow of the European Board of Thoracic Surgeons
Διευθυντής Θωρακοσκοπικής Χειρουργικής
Πιστοποιημενος στην ρομποτική θωρακοσκοπική χειρουργική


ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΓΚΟΙ ΠΝΕΥΜΟΝΟΣ

Οι όγκοι πνεύμονος διαχωρίζονται σε καλοήθεις και κακοήθεις. Σε όλες τις περιπτώσεις οι όγκοι πνεύμονος χρήζουν εκτίμησης από θωρακοχειρουργό, καθώς οι ενδείξεις για εκτομή είναι πολύ συγκεκριμένες.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΠΝΕΥΜΟΘΩΡΑΚΑΣ

Πνευμοθώρακας είναι η ανώμαλη συγκέντρωση αέρα στον πλευριτικό χώρο, μεταξύ πνεύμονος και θωρακικού τοιχώματος. Αναλόγως την περίπτωση, προκύπτει και η ένδειξη για θωρακοχειρουργική παρέμβαση
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΓΚΟΙ ΘΩΡΑΚΙΚΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ

Οι όγκοι θωρακικού τοιχώματος χωρίζονται σε καλοήθεις και κακοήθεις. Η θωρακοχειρουργική παρέμβαση είναι επιβεβλημένη στους κακοήθεις όγκους καταρχήν, καθώς και σε συγκεκριμένες ενδείξεις καλοηθών όγκων.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΤΡΑΥΜΑ ΘΩΡΑΚΟΣ

Στο τραύμα θώρακος, η θωρακοχειρουργική εκτίμηση και η έγκαιρη παρέμβαση είναι απολύτως επιβεβλημένες, καθώς η φύση του τραύματος μπορεί να είναι δυνητικά επικίνδυνη για τη ζωή του αρρώστου.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΖΟΙ ΠΝΕΥΜΟΝΟΣ

Οι όζοι πνεύμονος (μονήρεις ή πολλαπλοί) εμφανίζονται όλο και συχνότερα, καθώς έχει αυξηθεί ο αριθμός των ανθρώπων, που υποβάλλεται σε αξονική τομογραφία. Οι ενδείξεις για θωρακοχειρουργική παρέμβαση είναι απόλυτα συγκεκριμένες
ΠΈΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

Η χειρουργική εμφυσηματικών ασθενών με πολύ συγκεκριμένες ενδείξεις (LVRS), καθώς και η χειρουργική όγκων του οισοφάγου, όγκων του μεσοθωρακίου και του υπεζωκότα, αναλύονται σε αυτήν την ενότητα.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

VIDEOS

Δείτε τα βίντεο και μάθετε για τις προσφερόμενες υπηρεσίες στο κανάλι μας στο YouTube: Πατήστε ΕΔΩ.

//
//
// //