Η εξελιγμένη μέθοδος Θωρακοχειρουργικής Uniportal VATS στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

Σημαντικός αριθμός επιτυχημένων επεμβάσεων έχει σημειωθεί στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, με την πιο εξελιγμένη μέθοδο θωρακοχειρουργικής, την Uniportal VATS.

Η πρωτοποριακή μέθοδος, η οποία αλλάζει τα δεδομένα στον τομέα της θωρακοχειρουργικής, έχει εφαρμοστεί με επιτυχία σε 100 ασθενείς μέχρι τώρα, από το θωρακοχειρουργό κ. Λεωνίδα Παπασταύρου.

Η καινοτομία της έγκειται στο γεγονός ότι οι επεμβάσεις πραγματοποιούνται με μία και μόνο τομή (και όχι τρεις), μειώνοντας το συνολικό χρόνο νοσηλείας του ασθενή όπως επίσης και τις πιθανές επιπλοκές που θα μπορούσαν να προκύψουν κατά την αποκατάστασή του.

Ως αποτέλεσμα, η μέθοδος ενδείκνυται και σε ασθενείς υψηλού περιεγχειρητικού κινδύνου.

Κατά το τελευταίο διάστημα, πραγματοποιήθηκαν επιτυχείς ογκολογικές επεμβάσεις που αφορούσαν:

Λοβεκτομές, τμηματεκτομές, μεταστασεκτομές, λεμφαδενικούς καθαρισμούς καθώς και αποφλοιώσεις πνευμόνων, εκτομές αεριωδών κύστεων, βιοψίες πνεύμονος, μείωση όγκου πνεύμονος (LVRS), όπως επίσης αντιμετώπιση περιπτώσεων συμπλόκων τραυματικών θωρακοχειρουργικών επεμβάσεων, όγκων μεσοθωρακίου, πνευμοθώρακος καθώς και εμπυημάτων πνεύμονος.

«Η μεγάλη επιτυχία της μεθόδου έγκειται κυρίως στο γεγονός ότι δε χρειάστηκε σε καμία περίπτωση μετάγγιση ή νοσηλεία στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, ενώ παρατηρήθηκε περαιτέρω μείωση του μετεγχειρητικού πόνου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κάποιοι από αυτούς τους ασθενείς χειρουργήθηκαν με «μέθη» ή τοπική αναισθησία, χωρίς καν την ανάγκη χρήσης γενικής αναισθησίας.

Η μέθοδος αυτή αποτελεί σημαντική εξέλιξη στη θωρακοσκοπική χειρουργική και ένα ακόμη βήμα του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών προς την επιστημονική αριστεία και πρωτοπορία», αναφέρει ο κ. Παπασταύρου.

Διαβάστε το άρθρο στην www.mononews.gr

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διστόμου 5 – 7 Μαρούσι

info@vats.gr

Δευτέρα - Παρασκευή
08:00 - 20:00

FOLLOW US